Tip: Maak een risicobeheersplan voor langdurig thuiswerken

Tip: Maak een risicobeheersplan voor langdurig thuiswerken

      En dit is niet alleen belangrijk voor grotere bedrijven, dit is ook nuttig voor het MKB. Een risicobeheerplan beschrijft alle worst case scenario’s binnen en buiten je organisatie en wat je organisatie zal kunnen doen  als die worst case...