Het Trivium College is in een week tijd omgeschakeld naar onderwijs op afstand. Met alle strubbelingen en mooie momenten die daar bij horen. Ik ben trots op de wijze waarop iedereen de schouders er onderzetten. Het thuisonderwijs is in een megastroomversnelling voor elkaar gekomen. De eerste grote stap ik nu gezet.

Door regelmatig met hen contact te hebben via de mogelijkheden die we nog wel hebben zoals telefoon, Whatsapp, e-mail, facetime, microschoft-teams, etc. De medewerkers weten goed wat van hen wordt verwacht, ik was al vaker op afstand doordat ik op verschillende locaties werk. Ik bestook ze niet constant met vragen/opdrachten, het zijn professionals die goed weten hoe ze onderwijs moeten geven. Wat ik wel regelmatig vraag is hoe ze erbij zitten, hoe het met hen gaat? Zeker in deze tijd. Dit zorgt naar mijn idee voor verbinding.

We hebben (nog) geen concrete beleidsstukken voor thuiswerken. Vanuit RI&E weet ik dat er eisen worden gesteld aan thuiswerken. Ik beschouw dit thuiswerken als een tijdelijke oplossing en niet iets voor de lange termijn. Al zou het wel een aspect van het nieuwe onderwijs kunnen worden.

Directeur van een VMBO school het Trivium College, Jan Nijhof